Analoog vs digitaal

Hoewel interieur design zijn succes vond als analoge craft gebruikmakend van analoge methoden ((3D-)tekeningen, maquettes, …) en zijn meerwaarde bewees in het leven van de mens, is de sector en zijn klanten toe aan de volgende stap.

En dat is exact wat Kletz samen met NOIND realiseerde; de overstap van een analoog model en al haar waarde naar een volledig gedigitaliseerde keten, één die gericht is op het verhogen van efficiëntie, méér waarde te creëren en klantbetrokkenheid te vergoten. Een kentering die voor de onderneming en haar medewerkers een grote stap voorwaarts betekent en daaropvolgend ook voor degenen die zij bedient: u, de klant. 

Herinnert u zich nog de uren verbale communicatie omtrent uw interieurproject in het verleden? Een uitputtend traject waar de interieur designer een grote inspanning van zijn klant vraagt om mee te denken inzake vormgeving, configuratie en stijl. De hele designcyclus wordt mondeling overgedragen aanvullend met een technisch grondplan en, indien u bij de gelukkigen hoorde, een 3D tekening die u zelf mentaal moest vergroten tot de juiste schaal. Bij oplevering van het eindproduct hopelijk een snel-vergeten-ellende, maar de energie die u in het traject stopte krijgt u helaas niet meer terug. Nu, met het toepassen van de juiste technologische tools in het ontwerpproces, kost dit traject niet langer energie, maar voegt het net energie toe. Waar een digitale transformatie voor een onderneming vooral efficiëntie en ruimte voor ontwikkeling toevoegt, wordt voor de klant vooral ruimte voor comfort en vertrouwen vrijgemaakt. 

Vergeet grondplannen, maquettes, 3D-tekeningen en uren vergaderen met interieur designers die een vreemde vaktaal hanteren. Wordt onderdeel van de digitale designketen, een traject waarin u in een virtuele werkruimte mee uw ontwerp regisseert, op ware grootte uw ontwerp beleeft en aanpast naar wens. Een beleving die in een uiterst efficiënte cyclus plaatsvindt, waar comfort voorop staat en de klant steeds de regisseur blijft van zijn/haar project. En het eindproduct? Ja, dat is nog steeds een keuken, badkamer of TV-meubel op maat, bestaande uit kwalitatieve en duurzame materialen, geproduceerd en geplaatst door vakspecialisten.   

Een korte google-sessie levert volgende resultaten op inzake de vergelijking van analoge en digitale manieren van informatie presenteren en verwerken; Begrippen gelinkt met analoog zijn ouderwets, ruis, beperkingen, onnauwkeurig, fysieke ruimte. ‘Digitaal’ wordt vergezeld
van volgende: modern, logische bijwerkingen, compact, nauwkeurig, efficiëntie, veelzijdigheid

Dat laatste klinkt toch iets aantrekkelijker, niet? 

Denkt u gerust na over uw antwoord, wij surfen alvast verder op de digitale golf. Sluit gerust aan! 

Kletz powered by NOIND

A Novel way to express what we never thought we were able to express.