De maatschappelijke context verandert heel snel, dat laat niemand onberoerd, ook Kletz niet. Als ontwerper en producent staan we met beide voeten in de realiteit, klanten zijn daarin bewuste partners geworden. Energie en materiaal efficiëntie sturen mee het ontwerp, net als het plannen van de totale levenscyclus van het materieel resultaat, de keuken, badkamer of een interieur.

Kletz definieert drie basiswaarden in haar trajecten; het totale gebruiksvoordeel, een welzijnsindex en modulariteit. Deze drie samen geven aan hoe toekomstgericht onze ontwerpen zijn, zonder daarbij voorbij te gaan aan de budgettaire eisen van de klant.

Het totale gebruiksvoordeel

Kletz maakt een afweging tussen de investeringskosten van een product en het gebruiksvoordeel, gemeten over de levensduur van een realisatie. Daarbij nemen we naast onderhoudskosten, energie en waterverbruik ook de garantie- voorwaarden mee. Kletz gaat in gesprek met de klant en peilt naar het gebruikersprofiel. Vaak ontstaat daaruit een meer bewuste en evenwichtige keuze. Bewust kiezen kan wanneer de parameters bepaald worden op basis van een uitgebreide analyse en geverifieerd zijn. Kletz durft de gebruikskenmerken in vraag te stellen. Bij een bewuste keuze komt er daardoor budgettaire ruimte, deze verschuift binnen het project of komt vrij. Internet-of-things laat ook toe om het gebruik van een toestel te plannen in de tijd. Dat leidt tot een hoger totaal gebruiksvoordeel omdat de energievraag afgestemd wordt op de kosten ervan op een gegeven ogenblik. Recirculatie maakt dat een keukentoestel ook een functie heeft in het klimaatbeheer van de woning. Ook dat leidt tot een geoptimaliseerd gebruiksvoordeel.

Sinds 2018 noteert Kletz jaarlijks een optimalisatie van het gebruiksvoordeel met 12%. Dat vertaalt zich in een total-cost-of-ownership-voordeel (TCO) van 50% op de investeringswaarde over de gebruiksduur van 30 jaar gemeten. Een suboptimale keukenopstelling kent een lager gebruiksvoordeel dan een Kletz optimum collectie keuken, met andere woorden meer levenskwaliteit voor minder geld én een gevalideerde TCO.

Als het aan de keuken zelf ligt... wordt ze gebouwd door Kletz.

Welzijnsindex

Kletz focust op realisaties met een positieve impact op het welzijn van de gebruiker en de omgeving. Het gebruik van hernieuwbare materialen en het correct inpassen van de realisatie in de energie-infrastructuur maakt het tot een positief verhaal. Circulaire materiaalketens en het integraal beheer worden gekoppeld aan een digitale tweeling van de realisatie. Vanaf 2030 is binnen de EU een materiaalcertificaat verplicht. Een score zal aangeven wat de impact van een realisatie op het algemeen welzijn is, dat van mens en planeet. De digitale tweeling zal de materiële omgeving inventariseren en de basis vormen voor het valoriseren van de materiële financiële waarde bij de herbestemming van de realisatie. De cirkel is rond.

Kletz ontwerpt oplossingen voor de klant en waakt over het in balans brengen van het gebruikscomfort én de impact ervan op het milieu. Kletz combineert functies, bijvoorbeeld solid surface materialen met luchtreinigende eigenschappen of materialen met een gunstig thermisch profiel. Ze dragen bij tot een mild en gezond binnenklimaat en nemen effecten weg die ontstaan door overdadig gebruik van chemicaliën in de leefomgeving. Materialen kunnen antibacteriële eigenschappen hebben en/of prikkelarm zijn. Onze kookafzuiging systemen zijn uitgerust met recirculatie, wat een hogere energie-efficiëntie oplevert en bovendien de luchtconditie verbetert.

Modulariteit & futureproof

Of het nu over een jonge dertiger of een vijftiger gaat, beiden investeren in een duurzame lange-termijn oplossing. Modulariteit maakt dat de realisatie flexibel aangepast kan worden. Bij de dertiger gaat het over de brug tussen het nest met jonge kinderen en de fase net na de puberteit. Bij de vijftiger zal de renovatie gebeuren met de focus op de beleving in de komende 10 jaar. Later zal de realisatie aangepast worden in functie van een eventuele zorgbehoefte. De gigantische uitstroom uit de arbeidsmarkt verhoogt de druk op de actieven, hun kansen zijn groot. Daardoor moeten realisaties naast efficiënt in gebruik, ook duurzaam en laag in onderhoud zijn. Ook de functie integratie met augmented reality, geassisteerd leven, decentrale digitale netwerken e.a. maakt deel uit van de designcyclus. De realisatie wordt dan modulair en toekomstgericht.

Kletz ontwerpt op basis van een digital-twin model. Die digitale tweeling maakt dat het ontwerp en de realisatie een exacte kopie zijn. Op deze kopie kan iedereen inloggen en extra functies toevoegen. De aanpassing van de wellnessdouche naar zorgdouche is dan zo geregeld.

Wanneer de klant kiest voor een multi-generationele oplossing, bouwen we de kasten op uit watervaste solid surface corpussen. Deze hebben een gebruiksduur van 60 jaar en kunnen heel snel en goedkoop een nieuwe ‘look & feel’ aangemeten krijgen.

Modulaire configuraties met een digital-twin laten herconfigureren toe, zonder materiële ingreep aan de basisstructuur. De draagstructuur is 100% hernieuwbaar.