Creativiteit ontmoet filosofie, Kletz versus NOIND

Waarom NOIND filosofie en ideologie een centrale rol toebedeeld bij de transformatie naar een decentraal digitaal en virtuele onderneming.⁠

Het is tegenwoordig een algemene opvatting dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om duurzaam te zijn en bij te dragen aan een toekomstgerichte samenleving. Maar hoe kan een bedrijf echt een verandering teweegbrengen en zichzelf transformeren naar een duurzame onderneming? Het antwoord ligt niet alleen in technologische innovaties en zakelijke strategieën, maar ook in de ideologie en filosofie die ten grondslag liggen aan deze verandering.

Kletz is een conjunctuurgevoelige onderneming, renteniveaus bepalen de marktvraag. Momenteel beleven we een periode van stijgende rente, het signaal om doorgedreven te transformeren en een nieuwe Kondratieff cyclus in te leiden. NOIND ondersteunt Kletz bij deze uitdaging, het reikt elementen aan die naast technologische vernieuwing ook de basisideologie van de onderneming herdefiniëren.

Het is belangrijk voor bedrijven om een ideologie te hebben die aansluit bij hun duurzaamheidsdoelen en -waarden. Deze ideologie moet ook resoneren met hun klanten, werknemers en stakeholders. Het vormt de basis voor de bedrijfscultuur en -missie, en helpt het bedrijf te begrijpen waarom duurzaamheid belangrijk is voor hen en de samenleving als geheel.

Filosofen zoals Wittgenstein en Kant kunnen ook van onschatbare waarde zijn bij de transformatie van een bedrijf naar een duurzame onderneming. Wittgenstein's filosofie van de taal en zijn nadruk op het belang van context kan bedrijven helpen begrijpen hoe hun woorden en acties worden geïnterpreteerd door de samenleving. Het is belangrijk dat bedrijven hun boodschap duidelijk en consistent communiceren en begrijpen hoe deze boodschap zal worden ontvangen door verschillende doelgroepen.

NOIND maakt van deze communicatie een avantgardistische beleving, met het NOIND Universum reikt het Kletz instrumenten aan die het toelaat om te communiceren via digitale op het Metaverse gebaseerde ontmoetingsruimtes, een game-changer. Wittgenstein indachtig koppelt NOIND daaraan exclusiviteit en discretie, twee kenmerken van een fundamentele ommezwaai, een filosofische evolutie.

Kant's filosofie van de categorische imperatief, waarin hij stelt dat we altijd moeten handelen met de bedoeling dat onze acties tot algemene wetten kunnen worden verheven, kan bedrijven helpen bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen. Een duurzame onderneming moet zich inzetten voor het creëren van waarde voor de samenleving, niet alleen voor winstmaximalisatie. Het is belangrijk om verantwoorde beslissingen te nemen die de lange termijn belangen van de samenleving en de planeet dienen.

In conclusie, ideologie en filosofie zijn van cruciaal belang bij de transformatie van een bedrijf naar een duurzame onderneming. Bedrijven moeten een ideologie ontwikkelen die aansluit bij hun waarden en missie, en deze op een duidelijke en consistente manier communiceren naar hun stakeholders.

Dit geldt uiteraard ook voor Kletz, met NOIND werkt het actief aan het hybride maken van interieurontwerp en de beleving ervan. Toegevoegde realiteit kan beleving toevoegen zonder materiële impact, een antwoord op het vraagstuk rond duurzaamheid zonder comfort en de fun-factor te hypothekeren.

Filosofen zoals Wittgenstein en Kant kunnen bedrijven helpen bij het begrijpen van de context waarin ze werken en bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen die de belangen van de samenleving en de planeet dienen. Het is alleen door deze ideologie en filosofie toe te passen dat bedrijven zich kunnen transformeren en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Filosofie en transitie, hand-in-hand, gebeten door deze materie? Maak dan kennis met NOIND Academy en leer, ontleer en filosofeer samen met Maud Mertens en Mario Fleurinck, enkel door dialoog ontstaat er begrip.

Meer weten over de innovatieve aanpak van NOIND, klik hier!