Deep imbodiment in virtuele werelden

Deep embodiment, de staat van een lichaam wanneer alle zintuigelijke systemen in synchronisatie staan met elkaar en de aandacht volledig toegewijd is aan de toestroom van informatie. Embodiment definieert de complexe ervaring van het bewonen van een lichaam.  Volgens de Embodiment benadering is er een constante dynamische wisselwerking tussen het zenuwstelsel, het lichaam en de omgeving. Deze dynamiek is overduidelijk aanwezig tijdens virtuele NOIND-trajecten. 

Het is mogelijk om betekenisvolle momenten te beleven en betekenisvolle levens te leiden in zowel fysieke als virtuele realiteiten. Deze betekenisvolle momenten worden ondersteund door het gelukshormoon dopamine dat wordt geproduceerd tijdens immersieve belevingen. De mens, die zijn individueel voortbestaan en dat van zijn soort dankt aan ‘beloning’, gaat voortdurend op zoek naar het oproepen van gelukshormonen. Het motiveert hem te bewegen doorheen de wereld om te leren en overleven. Dopamine zorgt voor emoties van plezier, engagement, enthousiasme, creativiteit en een verlangen om te exploreren en de wereld rondom ons betekenisvol in te richten. Het moedigt exploratief gedrag aan vanuit een evolutionaire motivatie.  Een VR-sessie brengt een curiositeit mee naar abstracte concepten. De beeldende kracht van de virtuele werelden beloont de mens met een dopamine rush die verbale uitwisseling niet kan evenaren.  

En dat is nu net de kracht van werken met virtuele toepassingen inzake ruimtelijk design. De drang en emotie die vrijkomt om de wereld rondom ons betekenis in te richten, heeft een onnavolgbaar gevolg voor het eindproduct van het designtraject: de resultaten zijn persoonlijk, ze zijn emotioneel, ze geven hoop en vertrouwen, ze zijn van de klant en niemand anders. 

Het zit in iedere mens om voor zichzelf uit te maken hoe hij het leven en zijn omgeving betekenisvol wil vormgeven. Met de NOIND-toepassing slaagt Kletz erin de juiste begeleider te zijn in dit traject. 

Technologie is er voor de mens. Laten we er gebruik van maken! 

Kletz powered by NOIND

A Novel way to express what we never thought we were able to express.