In Intra-actie met je leefomgeving

Het is 1 december. Het nieuwe jaar komt eraan. Weer 356 dagen erbij op de teller. De tijd staat niet stil. Nieuwe voornemens, ambities en momenten in het aankomende nieuwe jaar om naar uit te kijken. Een badkamer-renovatie behoort dit nieuwe jaar tot de ambitieuze plannen. 

Je wandelt binnen bij Kletz op 15 december en je wandelt je nieuwe badkamer binnen in maart, 12 weken later, wanneer de lente stilaan ontluikt. Het werd een boeiend traject, een warm contact en als kers op de taart een afgewerkt materieel eindproduct. 

Nu denkt men vaak dat het project afgerond zal zijn bij oplevering van het materiële product, maar niets is minder waar. Elke keer je de badkamer betreedt, komt er een bepaald gevoel vrij, een herdenking aan het doorlopen traject, een bepaalde chemie die vrijkomt in ontmoeting met het materiaal. Herkenbaar? 

De wereld om ons heen bestaat uit relaties, niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen. Alles en iedereen hangt op een bepaalde manier samen met elkaar en zijn in voortdurende intra-actie, het wederzijds beïnvloeden van verschillende vermogens op elkaar. Deze beïnvloeding uit zich in een chemie die ontstaat in de ontmoeting van de verschillende elementen. Niet alleen tussen menselijke actoren, maar ook met niet-menselijke actoren, zoals bijvoorbeeld, een badkamer. 

Wanneer de mens in ontmoeting komt met een object dat hem
een bepaalde kracht, een gevoel, een ‘state of mind’ gaf/geeft, ontstaat er een intra-actie. Welke gevoelens er in deze ontmoeting opspelen, heeft allemaal te maken met het traject dat men aflegt naar het eindproduct toe.  Bij het ontwerpen in co-creatie van je badkamer wordt snel duidelijk welke functie de ruimte in je woning zal innemen. Gaat het vooral over comfort, warmte, een plek om je terug te trekken, … of zal de badkamer vooral functio-neel en praktisch ingericht zijn om het ochtendritueel van een gezin vlot te laten verlopen? Deze insteek bepaalt de start van het ontwerpproces van het project, maar het is voornamelijk de volledige betrokkenheid die de latere intra-actie met de ruimte zal bepalen. 

De initiële functie van de materialiteiten waarmee een
persoon in intra-actie staat (een badkamer heeft als initiële functie om je te wassen en klaar te maken voor de dag/nacht), kent na oplevering ook een verschuiving naar een meer emotionele functie. Het cultiveert een gevoel van persoonlijke groei doordat je als persoon volledig mee aan het stuur van de vormgeving en configuratie van het project stond. 

Co-creëren in een virtuele smooth space versterkt de
relatie en laat je blijvend genieten van de ontmoeting. Een blijvende herinnering van de eerste ruimtelijk bepaalde schetslijnen tot het materialiseren. Wie had ooit gedacht dat je een betekenisvolle relatie kon opbouwen met je badkamer?