'The master’s tools will never dismantle the master’s house'

Of Audre Lorde, feministische schrijfster en universitair docent, de ambitie had om met haar theoretisch kader “The Master’s Tools will never dismantle the master’s house” ook een van de basisprincipes te leggen van een digitaal transitiemodel in een analoog productieproces, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik geloof dat haar ambitie lag in het uitdagen en aanpakken van racisme en homofobie binnen het feminisme, maar ze inspireerde alleszins wel om de theorie toe te passen bij de ontwikkeling van een technologisch transitiemodel. 

Bij de transformatie van een onderneming zijn het niet enkel de problematieken in systemen en structuren die worden opgespoord om aangepakt te worden. Ook de methodes en conventies waarop ze steunen moeten onder de loep worden genomen. Het is door een gegronde transitie door te voeren in de methodes, conventies en ideologie van een onderneming dat de transitie van systemen en structuren zuurstof krijgt. We hebben nieuwe methodes nodig, nieuwe realiteiten, nieuwe opportuniteiten. En die nieuwe methodes, realiteiten en opportuniteiten, vindt men terug in de beloftevolle intrede van het metaverse. Een nieuwe virtuele realiteit met een hoop voorop liggende kansen. 

Virtual reality, een immersieve technologie, is een 3D computer gegenereerde omgeving die deel uitmaakt van het metaverse. Door de grote omvang van sensorische informatie en de affectieve inhoud heeft de gebruiker een zekere ‘sense of presence’, het gevoel ‘daar echt te zijn’. De virtuele omgeving is mogelijk af te stemmen op de vereisten van de interventie. Ze is veilig, naturalistisch, een vlotte replicatie én/of uitbreiding van een fysieke werkelijkheid. Immersieve technologieën worden hedendaags ingezet voor zowel commerciële doeleinden, als ontspannings- en therapiedoeleinden.  Virtual Reality is een verbindend initiatief die de mens instaat stelt om zijn verbeeldende kracht uit te drukken, te communiceren en te creëren door een virtuele tussentaal.

De keuze voor het integreren van Virtual Reality in een bestaand businessmodel is een middel of tool tot transformatie van het model, geen doel op zich. Een virtuele realiteit is een evolutie op de verbeeldende kracht van de mens. Het creëert een tussentaal als verbindend initiatief. Het laat toe te bevrijden door immersieve belevingen te bieden die laten dromen, met de voeten letterlijk in de realiteit. Het gevoel van bevrijding wordt gematerialiseerd in een eindproduct die op zijn beurt door zijn fysieke aanwezigheid dit gevoel oneindig weder oproept.

Het ontwerpproces van uw keuken speelt zich af in de virtuele realiteit. De ideation fase, de ontwerp fase, de aanpassingen, de besluitvorming, de beleving. Al deze stadia gaan door in een immersieve beleving onder begeleiding van échte mensen. 

We creëerden een tussentaal en ze is prachtig om met elkaar te spreken. Babbel mee! 

Kletz powered by NOIND

A Novel way to express what we never thought we were able to express.